Algemene informatie

 

Uw kind kan bij ons terecht voor specialistische zorg na doorverwijzing door een andere zorgverlener. Meestal is dit de eigen tandarts, soms ook de huisarts of het consultatiebureau.

Verwijzing vindt plaats als er sprake is van een behandelprobleem. Bijvoorbeeld als uw kind erg opziet tegen een behandeling of gewoon omdat uw kind te jong is. Dan kan een gespecialiseerde kindertandarts uitkomst bieden. De kindertandartsen van ‘Nieuwe Helden’ zijn pedodontoloog, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK). In Nederland hebben ongeveer 60 tandartsen deze erkenning.

In overleg met u en uw reguliere tandarts neemt het team van ‘Nieuwe Helden’ de behandeling tijdelijk over. We zorgen ervoor dat uw kind zich op zijn of haar gemak gaat voelen en niet meer opziet tegen de behandeling. Daarna wordt uw kind terugverwezen naar uw eigen tandarts.

Ouders en kinderen geven we informatie en begeleiding op weg naar een betere mondgezondheid met als uiteindelijk doel dat onze ‘Nieuwe Helden’ na behandeling alleen nog maar voor controle naar een tandarts hoeven.

Het eerste bezoek

De kindertandarts gaat niet meteen behandelen. We willen graag eerst het kind leren kennen. De door u in te vullen vragenlijst helpt hierbij. We kijken in de mond en we maken eventueel röntgenfoto’s. Voor het eerste gesprek reserveren we 30 minuten. Tot slot wordt een behandelplan voorgesteld. Daarna volgen er twee wenafspraken met de preventieassistent. Deze afspraken zijn bedoeld om uw kind kennis te laten maken met alle apparatuur binnen de praktijk en uitleg te geven wat de tandarts gaat doen tijdens een behandeling.

De eerste vervolgafspraak is een gewenningsafspraak. Het kind moet wennen aan de tandarts en de apparatuur. Belangrijk is dat uw kind leert wat de spelregels zijn en dat hij of zij de tandarts kan vertrouwen.

Vaste onderdelen bij een gewenningsafspraak zijn het polijsten van het gebit en het maken van foto’s als dit nog nodig is. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaken en het voorkomen van tandbederf of cariës.

We bespreken met u en uw kind wat de volgende keer gedaan wordt.