Algemene informatie

 

Als u als zorgverlener van mening bent dat een kind speciale tandheelkundige zorg nodig heeft, kunt u principe elk kind tussen 0 en 13 jaar naar onze praktijk verwijzen.

Redenen om te verwijzen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Preventief (hieronder verstaan wij jonge kinderen die geen tandartsangst hebben, maar wel cariës
  • Tandartsangst en daardoor onbehandelbaarheid
  • Medisch gecompromitteerde kinderen
  • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
  • Kinderen met ADHD
  • Behandeling na een trauma

 

Tijdig verwijzen

Voor ons, u en het kind en de ouders is een tijdige doorverwijzing prettig. Immers als u een caviteit constateert in een kies bij een twee- of driejarige, is het niet aannemelijk dat dit element het redt tot het kind tien jaar oud is. Op driejarige leeftijd kunnen we kiezen vaak nog herstellen. Is het kind vijf jaar, dan is de kans groot dat we de kies moeten extraheren.

Bedenk bovendien dat als u een caviteit in de mond ziet die door de mesiale/distale crista is gebroken, deze caviteit zich in veel gevallen al in de pulpa bevindt.

Vanzelfsprekend is het ook vanuit het oogpunt van preventie goed om zo vroeg mogelijk de (eet-)gewoonten van ouders en kind te kunnen bijsturen.

Op de eerste afspraak zien we de kinderen voor een intake. Deze sessie is bestemd om het kind te leren kennen en een behandelplan te maken. In deze sessie behandelen wij nooit. Het is goed dit aan uw patiënten te vertellen wanneer u de verwijzing naar onze praktijk met hen bespreekt om verkeerde verwachtingen te voorkomen.

In principe behandelen we alle caviteiten en/of aandoeningen die we bij het kind tegen komen. Mocht u dit anders willen, geeft u dit dan duidelijk aan op de verwijsbrief.

 

Wanneer ziet u het kind terug in uw praktijk?

Ons eerste en belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat kinderen goed behandelbaar worden en hen een positieve kijk op de tandheelkunde mee te geven voor de rest van hun leven. Na sanering sturen we het kind dan ook niet direct terug, tenzij dit de nadrukkelijke wens van u of de ouders is.

Graag willen we de kinderen nog een periode terug zien voor controle. Gaatjes ontstaan tenslotte niet zomaar en slechte gewoonten zijn moeilijk af te leren. We willen de kinderen in de periode na sanering dan ook frequent zien om de preventie te optimaliseren.

De controleperiodes zijn bij ons 3, 4 of 6 maanden. Te beginnen met een periode van 3 maanden na afronding van de sanering. De periode is afhankelijk van de mondgezondheid, het voedingsgedrag, cariësactiviteit en het gedrag van het kind in de stoel.

Een ijkpunt in het bepalen van het terugverwijs moment is het doorbreken van de blijvende eerste molaren. We willen graag weten of deze geen afwijkingen vertonen. We hebben dan ook de mogelijkheid deze eerste molaren nog te sealen. Ons streven is om hierna, natuurlijk in overleg met de ouders, de kinderen terug te verwijzen. De maximale leeftijd voor verwijzing in onze praktijk is 13 jaar. Mocht u een kind ouder dan 13 jaar willen verwijzen, dan gaat dat na telefonisch overleg met de tandarts zelf.

 

Terug in uw praktijk en dan?

Het kind is bij ons eraan gewend dat tijdens een controle standaard een plakkleurtest gedaan wordt, gepolijst wordt en – op indicatie – een fluoride applicatie krijgt.

Het is prettig als u dit kunt voortzetten. Zo blijft het kind er aan gewend dat er in de mond gewerkt wordt. Niet alleen bij behandelingen, maar ook bij de reguliere controles.

Mocht er zich opnieuw een behandelprobleem voordoen dan is het kind vanzelfsprekend altijd weer welkom in onze praktijk.

 

Hulp bij het zelf behandelen

U wilt het kind liever zelf behandelen, maar u heeft vragen over de behandelplanning of de aanpak, neem dan gerust contact met ons op. Bij voorkeur via een  e-mail aan info@kindertandartsutrecht.nl met, indien beschikbaar, röntgenfoto´s. Wij denken graag met u mee.