Algemene informatie

 

Narcose

In overleg met de kindertandarts is besloten om uw kind onder intraveneuze anesthesie te behandelen. Dat betekent dat uw kind slaapt tijdens de tandheelkundige behandeling.

De behandeling vindt plaats in onze eigen praktijk onder begeleiding van een ervaren anesthesist. Ons eigen team van tandartsen en assistenten voeren de behandeling uit. Ongeveer een uur na het beëindigen van de behandeling, is uw kind weer wakker.

 

Medische anamnese anesthesist

De anesthesist die uw kind bij de behandeling in slaap zal brengen, bespreekt vooraf met u de gezondheid van uw kind. Dit gebeurt aan de hand van een gezondheidsvragenlijst. Ook zal uw kind worden gewogen.

De anesthesist legt uit hoe uw kind in slaap wordt gebracht en legt uit wat er van u wordt verwacht op de dag van de behandeling.

Uw kind wordt met een prikje in de hand of voet in slaap gebracht. Dit gebeurt op schoot bij een van de ouders. Door de warme pleister met verdovingszalf voelt het kind hier niets van. U krijgt deze pleister mee tijdens de intake van de anesthesist.

 

Voorbereiding behandeling

Houdt u in voorbereiding op de behandeling rekening met de volgende zaken:

 • U dient een kwartier voor de afspraak aanwezig te zijn.
 • Als u de praktijk verlaat kan uw kind nog slaperig zijn. Het moet dan op schoot of onder extra begeleiding vervoerd worden per auto of taxi.
 • Wij raden u aan om met twee volwassenen te komen.
 • U wordt dringend verzocht om geen broertjes of zusjes mee te nemen.
 • tijdens de behandeling mag u niet in de behandelkamer zijn, maar wordt u verzocht in de wachtkamer te wachten

Op de ochtend van de behandeling

Houdt u rekening met de volgende zaken:

 • op de dag van behandeling mag uw kind geen vast voedsel
 • het is raadzaam uw kind een luier om te doen, ook al is uw kind normaal gesproken zindelijk is
 • breng de pleisters 1 uur voor de behandeling thuis aan zoals in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven en door de anesthesist is uitgelegd
 • zorg dat u een kwartier voor de afspraak aanwezig bent in de praktijk
 • een ouder/verzorger gaat met het kind naar binnen, het kind wordt bij u op schoot in slaap gebracht
 • tijdens de behandeling, als uw kind slaapt, zijn de ouders niet in de behandelkamer aanwezig. Dit om de behandeling zo rustig mogelijk te laten verlopen. In de wachtruimte is koffie en thee beschikbaar en kunt u wachten totdat de behandeling is afgerond.

Na de behandeling

Zodra de tandheelkundige behandeling is afgerond, wordt de anesthesie beëindigd en brengen wij uw kind naar een andere ruimte om rustig wakker te worden. U bent hierbij aanwezig.

Na het wakker worden van uw kind kunt u in overleg met de anesthesist weer naar huis. Denkt u eraan dat als u de praktijk verlaat, uw kind nog slaperig kan zijn. Het moet dan op schoot of onder extra begeleiding vervoerd worden per auto of taxi. Wij raden u aan om met twee volwassenen te komen.

Als u vragen heeft kunt u ons die dag direct bereiken op het spoednummer 030 2518985. Wij zien uw kind in ieder geval op de geplande afspraak voor nacontrole.

Goedkeuring van uw zorgverzekeraar

Onze tandheelkundige zorg onder intraveneuze anesthesie wordt vrijwel altijd volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Toestemming moet vooraf worden aangevraagd aan uw verzekering voor de kosten van deze behandeling. Dat doen wij voor u. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen met uw verzekeraar.

Afwezigheid zonder geldige redenen

Als uw kind in de 48 uur voor de geplande behandeling niet fit of gezond is, neemt u contact met ons op, zodat we kunnen beoordelen of de behandeling door kan gaan.
Wanneer u wegblijft zonder geldige reden of een ingeplande afspraak kort van te voren afzegt afzegt, wordt een bijdrage in onze kosten bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 100 plus € 25 per gereserveerd behandeluur.

 

Checklist voorbereiding

 • toestemmingsformulier ouders/verzorgers ingeleverd bij Nieuwe Helden
 • medische anamnese door anesthesist heeft plaatsgevonden
 • pleisters in huis
 • afspraak gemaakt voor nacontrole

 

Checklist dag van behandeling

 • geen vast voedsel en geen melk op de dag van de behandeling
 • geen drinken vanaf 2 uur voor de behandeling
 • Paracetamol volgens dosering geven zoals besproken met arts
 • Pleisters aan brengen 1 uur voor de behandeling
 • Trek uw kind een luier aan
 • Een kwartier voor de behandeling aanwezig zijn met twee volwassenen (geen broertjes of zusjes)
 • Eén ouder/verzorger is aanwezig bij het in slaap brengen. Ouders zijn niet aanwezig bij de behandeling.
 • Na ingreep houden ouders/verzorgers toezicht op het kind